Zmień miasto: Kraków | Warszawa | Wrocław | Poznań

   Bądź na bieżąco z wydarzeniami, subskrybuj kanały RSS
     Zobacz inne kanały tematyczne RSS dziennika BIOLOG
Leśnictwo - strona główna | Aktualności leśne | Studia leśne | Forum leśne | Nowości wydawnicze | Praca w leśnictwie |

Leśnictwo

Uszkodzenia drzew leśnych. Poradnik leśnika
Janusz Szwałkiewicz

Zadaniem niniejszego przewodnika jest przedstawienie spotyka nych na drzewach i krzewach leśnych uszkodzeń liści i igieł, gałę zi i pnia oraz innych objawów mogących świadczyć o przebiegają cych w lesie szkodotwórczych procesach chorobowych.

Przewodnik ma służyć pomocą w znalezieniu odpowiedzi na py tania dotyczące przyczyny zaobserwowanych zmian i informować o ewentualnych zagrożeniach z nimi związanych. Przy tym w za sadzie nie zawiera opisu biologii szkodliwych owadów czy grzy bów i sposobów ich zwalczania, bo jest to zadanie licznych facho wych podręczników oraz „Instrukcji ochrony lasu".

Wydanie: 2009
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2009
ISBN: 978-83-09-99015-4
Format: 160 x 230 mm
Dendrochronologia
Andrzej Zielki, Marek Krąpiec

Pierwsze w Polsce, nowoczesne i wyczerpujące kompendium podstaw teoretycznych i wskazówek praktycznych do datowania drewna i rekonstrukcji zmian w środowisku.

Autorzy po raz pierwszy w literaturze polskiej porządkują definicje i pojęcia stosowane w badaniach dendrochronologicznych, formułują biologiczne podstawy tych badań.

W części proceduralnej omawiają powszechnie stosowane metody i sposoby postępowania, m.in. preparowanie materiałów, ich oznaczanie i pomiar. Szerzej omawiają budowę drewna gatunków drzew rodzimych (sosny, świerki, dęby, buki), które w naszych warunkach przyrodniczo-geograficznych są podstawowym źródłem informacji dendrochronologicznej.

Książka odkrywa możliwości nowoczesnej dendrochronologii czyli datowania sekwencji przyrostów rocznych z dokładnością do roku kalendarzowego oraz zastosowanie tej wiedzy do określania wieku zabytków i obiektów archeologicznych, a także rekonstrukcji współczesnego i dawnego środowiska.

Zrozumienie różnorodnych pojęć, koncepcji oraz metod stosowanych w dendrochronologii ułatwiają liczne rysunki i fotografie.

Odbiorcami książki są studenci, doktoranci i pracownicy naukowi leśnictwa, ekologii, geobotaniki, geografii, geologii, klimatologii, ochrony środowiska, archeologii, historii sztuki, architektury i konserwacji zabytków. Cenne źródło informacji dla pracowników monitoringu środowiska, służb konserwatorskich, muzeów oraz zajmujących się konserwacją starych lasów, ogrodów, parków, alei i drzew pomnikowych.

Wydanie: pierwsze, dodruk
Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 (copyright 2004)
ISBN: 978-83-01-14226-1
Format: 16,5x24 cmPrzewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski
Władysław Matuszkiewicz

Praktyczne narzędzie do identyfikacji zbiorowisk roślinnych Polski, a zarazem swoista monografia roślinności naszego kraju. Bardzo ważna publikacja oczekiwana przez studentów i pracowników różnych urzędów.

Druga pozycja serii VADEMECUM GEOBOTANICUM, oferującej studentom i badaczom szaty roślinnej, flory, roślinności oraz procesów ekologicznych i zjawisk wywołanych w przyrodzie działalnością człowieka zbiór przewodników metodycznych przede wszystkim do badań terenowych oraz terenowo-laboratoryjnych, a także książki do prac pomocniczych w geobotanice i naukach pokrewnych. Nowe, zmienione i uzupełnione wydanie tej pozycji zostało wyposażone w schematy obrazujące strukturę opisywanych zbiorowisk oraz niezbędne skorowidze i mapy rozmieszczenia zbiorowisk leśnych Polski. Uwzględniono też poprawki wynikające z nowej systematyki roślinności.

Wydanie: trzecie, nowe, zmienione i uzupełnione, dodruk
Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 (copyright 2006)
ISBN: 978-83-01-14439-5
Format: 12,3x19,6 cm
Zespoły leśne Polski
Jan Marek Matuszkiewicz

Kompendium wiedzy o zespołach leśnych Polski!

Obszerne i wyczerpujące studium zróżnicowania zespołów leśnych Polski w zależności od warunków środowiskowych. Na tle fitosocjologicznej klasyfikacji zespołów omawia ich charakterystyczne cechy, skład florystyczny oraz uwarunkowania siedliskowe. Zawiera liczne tabele florystyczne, klimatyczne i glebowe oraz barwne fotografie różnych typów lasów, występujących w Polsce.

Wydanie: pierwsze, dodruk
Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 (copyright 2007)
ISBN: 978-83-01-14555-2
Format: 16,5x24 cmW sprawie promocji książki/ek prosimy o kontakt z redakcją.